PALVELUMUOTOILULLA SAAT LIIKETOIMINTASI LENTOON

Pienennä liiketoiminnan riskejä osallistamalla asiakkaasi

Palvelumuotoilu

Haluatko tietää, miten ja millaisilla palveluilla täyttäisit asiakkaittesi tarpeet ja toiveet? Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä innovointia ja suunnittelua sekä palveluiden jatkuvaa kehittämistä luovin menetelmin. Palvelumuotoilulla osallistat asiakkaasi ja omat työntekijäsi ensimmäisestä päivästä alkaen, näet kokonaiskuvan asiakkaan silmin, pienennät liiketoiminnan riskejä ja poistat organisaatioiden välisiä siiloja. Kokeneena palvelumuotoiljana autan sinua konseptoimaan ja suunnittelemaan kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia, joita asiakkaasi haluavat suositella myös muille.

Ota yhteyttä!

Konseptointi ja prototypointi

Onko sinulla idea digitaalisesta palvelusta, jonka toimivuutta ja markkinakelpoisuutta haluaisit testata? Konseptoin mobiilisovelluksesi tai web-palvelusi, suunnittelen sille käyttöliittymän ja rakennan palvelustasi interaktiivisen prototyypin. Prototyypin avulla sinun on helpompi testata sitä käyttäjillä ja esitellä ideaasi, kun hankit rahoitusta ja sijoittajia ideasi toteutusta varten.

Ota yhteyttä!

UI ja UX suunnittelu

Onko sinulla valmis palvelukonsepti tai ohjelmisto, jolta puuttuu rakenne ja ulkoasu? Kun palvelusi kohderyhmä ja heidän tarpeensa ja toiveensa ovat tiedossasi, suunnittelen palveluusi informaatiorakenteen ja käyttöliittymän, jotka tekevät palvelusi käyttökokemuksesta miellyttävän. Käyttöliittymäsuunnitteluun kuuluvat rautalankamallit palvelun näkymistä sekä interaktioiden suunnittelu ja visuaalinen suunnittelu.

Ota yhteyttä!

Designin vaiheet