NÄIN TEEN ASIAKASYMMÄRRYKSESTÄ PALVELUITA

Tutustu referensseihin, niin tiedät, miten voin auttaa sinua.

Case study

Ideasta konsepti ja toimiva prototyyppi

Palvelu

Mobiilisovellusten konseptointi ja prototypointi

Asiakas

Appiukko

Rooli

Palvelumuotoilija

Työpanokseni

Palvelumuotoilu
Käyttäjävaatimusten ja palvelun määritys
Ideointi ja konseptointi
Ylätason UX konseptit
Prototypointi

01

Asiakas

Appiukko on ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa mobiilisovellusten ja pelien suunnittelua ja toteutusta.

02

Haaste

Appiukon asiakkaalla oli idea palvelusta, mutta ei taitoja sen konkretisoimiseen. Tavoitteena oli jalostaa palveluideaa, konseptoida se ja tehdä siitä interaktiivinen prototyyppi, jotta palveluidean markkinakelpoisuutta voisi testata ja sitä voisi esitellä rahoittajille ja sijoittajille.

03

Eteneminen

Appiukon asiakkaan palveluideaa jalostettiin palvelun kohderyhmän asiakasymmärrykseen pohjaten. Ideoinnin päätteeksi määriteltiin palvelun arvolupaus, asiakaspolut sekä niiden pohjalta käyttäjävaatimukset, joihin nojaten palveluidea konseptoitiin. Jotta palvelulla pystyttiin tekemään käyttäjätutkimusta ja jotta sitä voitiin esitellä, palvelusta toteutettiin interaktiivinen prototyyppi. Interaktiivista prototyyppiä voi kokeilla mobiililaitteella, siitä näkee, miten palvelu toimii, miten siinä navigoidaan ja mitä ominaisuuksia se pitää sisällään.

04

Lopputulos

Design Ninja auttoi Appiukon asiakasta konkretisoimaan palveluideansa määrittelemällä konseptin, suunnittelemalla palvelun ylätason käyttöliittymän sekä toteuttamalla konseptoidusta ideasta interaktiivisen prototyypin. Koska interaktiivinen prototyyppi toimii kuten oikea mobiilisovellus, on sillä helppo esitellä palvelua niin asiakkaille kuin rahoittajillekin.

Muita Appiukolle tehtyjä projekteja:

  • Hyvinvointialan sovelluskonsepti ja prototyyppi
  • Kaupan alan sovelluskonsepti ja prototyyppi
  • E-kirja sovelluskonsepti ja prototyyppi
  • Urheiluun liittyviä sovelluskonsepteja ja prototyyppejä
  • Asumiseen liittyvä sovelluskonsepti ja prototyyppi
  • Autoiluun liittyvä sovelluskonsepti ja prototyyppi