TEE DESIGNILLASI VAIKUTUS

- TEET SEN VAIN KERRAN.

Palvelumuotoilu

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on avain menestyksekkääseen liiketoimintaan. Palvelumuotoilu auttaa suunnittelemaan kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia, joita asiakkaasi rakastavat käyttää, ovat valmiita maksamaan niistä enemmän ja suosittelevat niitä muille.

Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja innovointia luovin menetelmin sekä palvelun jatkuvaa kehittämistä.

 • Haastattelut
 • Havainnointi
 • Persoonat
 • Kokemuskartta
 • Palvelupolut
 • Käyttäjätarinat
 • Ideointi ja konseptointi

UI ja UX suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu voidaan aloittaa, kun ymmärretään palvelun kohderyhmä, heidän tarpeet ja ongelmat. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä parantaa palvelun käyttökokemusta ja sillä saadaan tyytyväisiä ja lojaaleja asiakkaita.

Käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään informaation rakenne ja hierarkia, piirretään rautalankamallit jokaisesta palvelun näkymästä sekä interaktiovirrasta. Lisäksi suunnitelmista tehdään prototyyppejä ja niitä testataan käyttäjillä mahdollisimman aikaisin ja useasti prosessin eri vaiheissa.

 • Informaatioarkkitehtuuri ja sivukartat
 • Rautalankamallit
 • Prototyypit
 • Käytettävyystestaus
 • Ohjelmistokehityksen yhteistyö

Visuaalinen suunnittelu

Palvelunne pitäisi olla houkuttelevan näköinen ensisilmäyksellä, sillä toista kertaa ei välttämättä tule. Panostamalla myös ulkoiseen olemukseen, palvelunne erottuu harmaasta massasta ja sytyttää ostamaan.

Visuaalinen suunnittelu määrittelee käyttöliittymän visuaalisen ilmeen, elementtien tarkat asettelut, värit, typografian sekä ikonit.

 • Visuaalinen identiteetti
 • Layout määrittelyt
 • Värimääritykset
 • Typografian suunnittelu
 • Ikonisuunnittelu